Psykiske udfordringer

Stress

Stress behandles med nåle og lys med frekvenser, tilpasset din krops tilstand. Der bruges sterile engangs nåle. Både Perma (ørenåle) og almindelige akupunktur nåle, i tilpassede størrelser.

Behandlings hyppighed, kommer an på hvor slemt du er ramt. 1-4 gange på en måned. Nogle har kun behov for 3 behandlinger, hvor andre har behov for 20. dette forløb tilpasses den enkelte og har ikke en fast opskrift.

Husk at oplyse, hvis du er på medicin.


Depression

Depression behandles med nåle og lys med frekvenser, tilpasset din krops tilstand. Der bruges sterile engangs nåle. Både Perma (ørenåle) og almindelige akupunkturnåle, i tilpassede størrelser.

Behandlings hyppighed, kommer an på hvor slemt du er ramt. 1-4 gange på en måned. Nogle har kun behov for 5 behandlinger, hvor andre har behov for 20. dette forløb tilpasses den enkelte og har ikke en fast opskrift.

Husk at oplyse, hvis du er på medicin.


Angst

Angst behandles med nåle og lys med frekvenser, tilpasset din krops tilstand. Der bruges sterile engangs nåle. Både Perma (ørenåle) og almindelige akupunktur nåle, i tilpassede størrelser.

Behandlings hyppighed, kommer an på hvor slemt du er ramt. De fleste kan nøjes med 2 behandlinger, hvis angsten er for noget konkret. Nogle har behov for 3 behandlinger, hvor andre har behov for 20. Dette forløb tilpasses den enkelte og har ikke en fast opskrift.

Husk at oplyse, hvis du er på medicin.


Eksamens angst

Eksamens angst behandles lys med frekvenser.

Der bruges kun nåle, hvis det ønskes. Nåle kan forstærke behandlingen. De nåle der bruges er alle sterile engangs nåle. Både Perma (ørenåle) og almindelige akupunktur nåle, i tilpassede størrelser.

Behandlings hyppighed, kommer an på hvor slemt du er ramt. De fleste kan nøjes med 1 behandling. Nogle har behov for 3 behandlinger.

Husk at oplyse, hvis du er på medicin.


AD/HD - ADD - OCD

AD/HD - ADD - OCD behandles med nåle og lys med frekvenser, tilpasset din krops tilstand. Der bruges sterile engangs nåle. Både Perma (ørenåle) og almindelige akupunktur nåle, i tilpassede størrelser.

Behandlings hyppighed, kommer an på hvor slemt du er ramt. 1-4 gange på en måned. Nogle har kun behov for 3 behandlinger, hvor andre har behov for 20. dette forløb tilpasses den enkelte og har ikke en fast opskrift.

Du skal være klar på at få foretaget en TCM-kosttest og gøre brug af resultatet, som minimum under behandlings forløbet.

Husk at oplyse, hvis du er på medicin.


Søvn udfordringer

Søvn udfordringe behandles med nåle og lys med frekvenser, tilpasset din krops tilstand. Der bruges sterile engangs nåle. Både Perma (ørenåle) og almindelige akupunktur nåle, i tilpassede størrelser.

Behandlings hyppighed, kommer an på hvor slemt du er ramt. 1-2gange på en måned. Nogle har kun behov for 3 behandlinger, hvor andre har behov for 20. dette forløb tilpasses den enkelte og har ikke en fast opskrift.

Husk at oplyse, hvis du er på medicin.


I klinikken behandles både årsag og symptomer.

Kan jeg få behandling, mens jeg er på medicin?

Ja og nej! De fleste kan behandles mens de sideløbende får medicin.

Nogle henvender sig, da de er trætte af brugen af deres medicin og ønsker at stoppe med deres forbrug. Bl.a pga bivirkningerne. Da medicinen er din læges anvisning, bør du følge den. Ved de fleste behandlinger er det vigtigt, at lægen kender din bedring eller forværring. I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at nedtrappe medicin, men, dette skal altid ske i samråd med din læge.

Dog er akupunktur en god supplement til læge-behandlinger.

Hvis du under min behandling får det så godt, at du føler at du kan undvære din medicin. Skal dette altid ske, i samråd med din læge. Derfra kan du få foretaget de undersøgelser, der viser om nedtrapning/udfasning vil være hensigtsmæssig.

Der står under hvert rubrik, at du skal oplyse om du får medicin. Så ved jeg om jeg skal tage hensyn til det, under behandlingen.